Forslag 3: Vedtægts ændringer

Da det er svært at mønstre deltagere til generalforsamlingen, og dermed også at få det nødvendige antal stemmer for at vedtage nye tiltag, så stille bestyrelsen forslag om ændring af vedtægternes $16 Ny: §16 På generalforsamlingen afgøres sagerne ved simpelt...

Forslag 1: Udskiftning af lamper

Følgende forslag kommer fra bestyrelsen og handler om udskiftning af belysning på stiarealerne. Der stilles forslag om udskiftning af 7 lamper. I dag er der lysstofrør i lamperne, og der er meget svær at skifte pære i, fordi de er godt rustet sammen. 1 lampe er på en...