Bestyrelsen

Formand
Tim Petersson – tim@bigaarden.dk

Næstformand
Mathias Nyrup Madsen

Kasserer
Marie Pfeiffer Kristiansen

Øvrige bestyrelses medlemmer
Karsten Foged Pedersen
Martin Møller Holm

Suppleanter
Mads Hammerlund Kokholm
Svend Matthisen

Henvendelser omkring oplysninger vedr. grundejerforeningen i forbindelse med køb og salg af ejendomme skal altid ske til formanden.