Tilstede:

Kristina, Knud, Svend, Klaus, Marie og Tim

Dagsorden

Er godkendt.

Generelforsamling

Generalforsamlingen er fastsat til d. 10/5-22, Knud indkalder og booker forsamlingshuset.

Knud er på valg og ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen.

Kristina er på valg og har solgt sit hus, og træder derfor ligeledes ud af bestyrelsen.

De træder begge to ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen.

Foreningens økonomi & Grønt område

Siden sidst har hjertebjerggård udført vedligehold af buske og træer på det grønne områder, og dele af dette arbejde er blevet betalt. Der udestår stadigvæk lidt arbejde.

Det er vedtaget at vi indhenter sideløbende tilbud på græsslåning, således at vi sikre, at vi har aftale der ikke er dyrere end nødvendigt. Tim indhenter tilbud.

Endvidere ønsker Kurt og Hanne ikke at bibeholde tømningen af skraldespande på arealerne, og det er besluttet at opgaven derfor slås op på generalforsamlingen hvor beboere i grundejerforeningen kan byde på den.

Evt.

Der er blevet væltet en lampe på det grønne område i forbindelse med udførelse af arbejde på området. Vognmanden der har påført skaden, har selv henvendt sig, og der er derfor gang i en proces med reparation af skaden.