LOPPEMARKED I BIGÅRDEN, LØRDAG DEN 26. AUGUST KL. 10-14

Lørdag den 26. august afholder ”Bigården” loppemarked kl. 10-14 på det grønne område (ved legepladsen). Vi satser på, at vejret bliver flot og håber, at mange kommer enten som ”stadeholdere” eller blot for at se/købe nogle gode loppefund. Mød op og mød nogle af de...
Opsætning af bom ved stiens afslutning i mod markerne

Opsætning af bom ved stiens afslutning i mod markerne

På den ordinære generalforsamling blev der stillet spørgsmål til opsætning af den nye bom ved stien ud mod markerne. Den, som kan ses på billedet ovenfor. Det er ikke bestyrelsen, der har opsat den men vi lovet at undersøge sagen. Vi har været i dialog med kommunen,...

Lokalplans forslag

Kommunen har udsendt forslag til en lokalplan, den kan hentes via dette link. Planen omhandler bebyggelse af et større areal ved Lindegården i Ejby. Det omhandler følgende område