Kommunen har udsendt forslag til en lokalplan, den kan hentes via dette link.

Planen omhandler bebyggelse af et større areal ved Lindegården i Ejby. Det omhandler følgende område