Generalforsamlingen er, som bekendt, grundet COVID19 forsamlingsrestriktionerne, udsat indtil disse gør det muligt at vi uden smitterisiko, kan afholde generalforsamlingen.

Ud fra de opgaver der er bestyrelsen bekendt, vurdere vi at vi kan gennemføre bestyrelsesarbejdet indtil næste planlagte generalforsamling i 2021.

Eneste udestående er godkendelse af budgetforslaget for perioden 1 april 2020 til 31 marts 2021, og hermed et uændret kontingent på kr. 1000,00 for perioden

Budgetforslaget blev sammen med, det af revisoren godkendte regnskab for 2019 / 2020, fremsendt som mail d. 19 april men er endvidere vedhæftet til download her.

Herunder er en beskrivelse af enkelte detaljer i budgetforslaget for 2020 / 2021.

Linie konto nr. kr
6 INDTÆGTER
8 100 Kontingent uændret 1000,00 per husstand 122.000
16 UDGIFTER – FASTE
17 200 Grønt område vedligehold
Iflg. Tilbud, samt diverse beskæringer 60.000
18 210 El og vedligehold af lamper på stien 5.000
21 230 Hjertestarter; service og forsikring 3.500
27 UDGIFTER-VARIABLE
34 350 Udbedring af skader efter hærværk 5.000
37 400 Beplantning, diverse 5.000
49 Foreningens samlede kontante værdig budgetteres herefter til kr 42.536,07

Bestyrelsen vil forsøge at besvare alle spørgsmål og modtage begrundede ændringsforslag.