Følgende forslag kommer fra bestyrelsen og handler om udskiftning af belysning på stiarealerne. Der stilles forslag om udskiftning af 7 lamper. I dag er der lysstofrør i lamperne, og der er meget svær at skifte pære i, fordi de er godt rustet sammen. 1 lampe er på en forsikringssag, og udskiftes således omkostningsfrit. De nye lamper vil være 13w LED, og er således en moderne løsning og energi besparende. De vil have svarende til 3 watt mere end de gamle lamper hvis de blev omdannet med til LED.

Den totale enterprise beløber sig til 54.396,42.