Bestyrelsen stiller forslag om etablering af en ny lampe, magen til de nye lamper i forslag 1. Lampen skal oplyse det dårligt oplyst område ved stien der går til stikvejen på ingridsvej 66-84.

Omkostningerne til etablering: 12.335,- inklusiv moms