Referat af konstituerings-møde den 24. juni 2024

Til stede: Leif B., Karsten F.P., Mathias, Patrick P., Heidi (suppleant) og Olaf H. (referent).

 1. Konstituering af den nye bestyrelse:
  Da Tim P. har ønsket at trække sig fra bestyrelsen efter flere års tro tjeneste har vi dannet denne bestyrelse i henhold til § 11 i vores vedtægter, hvor en af vores suppleanter (Patrick P.) indtræder i bestyrelsen:Formand: Olaf H., ny
  Næstformand: Mathias, som fortsætter
  Kasserer: Patrick P., som er regnskabskyndig

  Vi siger tak til Tim for hans store arbejde i bestyrelsen både som bestyrelsesmedlem og ikke mindst som formand de sidste år. Tim har lovet at være behjælpelig i overgangsfasen med blandt andet overlevering af relevante papirer m.m.

 2. Andet vi talte om på mødet:
  Leif har rettet skriftlig henvendelse til kommunen vedrørende havareret skilt ved indgangen til Ingridsvej samt rensning af regnvandsbassin på det grønne område. Vi afventer tilbagemelding fra kommunen.Der forhøres om muligheden for stik ved hjertestarter samt evt. dæmpning, hvis det er muligt, af lyset på det grønne område, som er meget skarpt.

  Olaf kontakter Bramsnæslund og Lindelunden med henblik på fælles loppemarked i nær fremtid evt. i forbindelse med indvielse af vores udvidelse af legeplads, der påbegyndes i uge 29.

 3. Næste møde afholdes efter den 24.9. Nærmere følger. Vi forventer at afholde 4-5 fysiske møder dette bestyrelses-år, men er klar til at mødes, hvis det er nødvendigt for den nye bestyrelse.Vi ønsker alle i  grundejerforeningen Bigården  en god, laaang sommerferie.