Til stede: Leif Blom, Patrick (suppleant) og Olaf (referent).

 1. Den nye bestyrelse konstituerer sig. Ansvarsområder for bestyrelsen
  Vi afventer til næste møde, da vi var få til stede.
 2. Evaluering af generalforsamling
  God ide med mad inden generalforsamling. Lidt flere medlemmer end tidligere. Hurtig og effektiv generalforsamling godt styret af Tim.
 3. Opfølgning fra generalforsamling: Jord på boldbanen og evt. petanquebane
  Der er fyldt jord på boldbanen. Ingen umiddelbar interesse for petanquebane.
 4. Sidste nyt om legepladsen
  Arbejdet med udvidelsen af legepladsen påbegyndes i uge 29. (Mathias)
 5. Loppemarked (måske sammen med indvielse af legeplads m.m. grillmad?)
  Vi arbejder videre med ide om loppemarked, når udvidelsen af legeplads er klar. Evt. kunne vi lave noget grill-mad også denne dag i august/september. (Alle)
 6. Regnvandsbassin
  Hvem ved noget om det? Leif er på sagen og kontakter kommunen og hører, hvilke tiltag der er omkring dette. Tømning m.m. Leif forhører sig også om de væltede skilte ved indgangen til Ingridsvej. Hvornår bliver sat op igen?
 7. Årets julemand.
  Vi har formentlig allerede fundet årets julemand til første søndag i advent, når vi tænder vores juletræ.
 8. Kommunikation
  Messenger fungerer fint for bestyrelsen, så den fortsætter vi bare med.
 9. Treårsplan for området
  Det ville være en god ide at have en plan for Bigårdens arbejder på sigt, så vi ved, hvad pengene, der kommer ind, skal bruges til. Stierne trænger til vedligeholdelse på sigt er der nogle, der ytrer ønske om. Hvad indebærer det, og hvilke stier er det?
  Taler videre om det, når vi er flere til stede til næste bestyrelsesmøde. (Alle)
 10. Næste møde bliver i august-september.
  Kommer på Messenger til bestyrelsen.
 11. Løst og fast
  Hjertebjerggård tages op på næste møde. Har vi hyret dem for et år af gangen. Hvad med poser til hundelorte? Hvornår slukker og tænder lyset på det grønne område.