Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde i Bigården den 6. marts 2024

Til stede: Leif Blom, Karsten P., Mathias, Tim og Olaf (referent).

 1. Siden sidst:
  3 nye er flyttet ind og skal have vin og papirer (vedtægter og ordensreglement). Der mangler en, som Olaf sørger for. Der fræses rødder op af Hjertebjerggård (Mathias)
 2. Evaluering af julearrangementet: Det gik over al forventning. Julemand mangler fortsat. Vi arbejder fortsat på sagen. Støbning af fod på til juletræ på fællesarealet vil være en god ide på sigt. (Leif og Olaf)
 3. Hvordan gik det med forsikringssagen herunder stik? Ny hjertestarter sat op. Forsikring dækker. Vi påtænker at sætte et stik op ved lejlighed (Karsten)
 4. Det fremtidige bestyrelsesarbejde. Hvem ønsker at fortsætte? Det gør vi alle.
  Vi taler om mulighederne og er klar med udmelding til GF.
 5. Dato og indkaldelse til GF. Det bliver tirsdag den 7. maj kl. 18 til spisning og kl. 19 GF. Indkaldelse sendes ud ifølge vedtægter, og deltagere skal melde deres ankomst af hensyn til mad (Tim)
 6. Fælles loppemarked med Bramsnæslund og Lindelund. Evt. hvornår? En gang i maj måned er der foreslået, men dato kan ændres. Olaf tager kontakt til begge foreninger.
 7. Repræsentant til GF hos vores vandværk torsdag den 21. marts kl. 19.30 i Ejby og Omegns Forsamlingshus. Mathias
 8. Økonomi. Ser fornuftig ud. Ca. 137.000 kr. på kontoen. Hvad med at lave en udvidelse af legepladsen. Karsten og Mathias tager kontakt til legeplads-firmaer og Karsten spørger på vores hjemmesider, om nogle har ønsker til en udvidelse af legepladsen. Håber vi kan være klar med udmelding og financiering til GF.
 9. Visioner for fremtiden (teater for børn på det grønne område, fest i forbindelse med loppemarkedet, motion i Bigården. Udvidelse af legepladsen. Hvad koster det? Hvem har ansvaret for skolestien? Vist nok kommunen. Vi undersøger det (Alle).
 10. Næste møde skal holdes inden GF. Hvornår? Tirsdag den 30. april kl. 19 på Ingridsvej 20 (Olaf).
 11. Intet nyt under dette punkt.