1. Valg af formand:

Tim blev genvalgt

 1. Valg af næstformand:

Mathias blev genvalgt

 1. Valg af ny kasserer:

Olaf blev valgt. Tim overdrager det til Olaf

 1. Fordeling af ansvarsområder:
 • Hjertestarter: Carsten
 • Legeplads: Mathtias
 • Hjemmeside: Tim
 • Det grønne område: Mathias
 • Hundelorte-skraldespande: Hjertebjerggård (Mathias har kontakten)
 • Facebook: Carsten
 • Lys på det grønne område, som sættes i værk efter 1. september: Tim
 • Vejene er kommunens, men Leif undersøger lige, hvad det indebærer også i forhold til snerydning.
 • ”Knallert-forbudt-skilte” (se referat fra generalforsamlingen). Leif
 • Vin til nye indflyttere: Lasse
 1. Årshjul:

Vi påbegyndte et årshjul for Bigården med følgende datoer:

 • Næste bestyrelsesmøde mandag den 21. august kl. 19 hos Olaf
 • Loppemarked på det grønne område lørdag den 28. august kl. 10-14 (nærmere følger på FB, hvor vi håber nogle vil være med i en planlægningsgruppe (Olaf er tovholder på det)
 • Juletræstænding på det grønne område 1. søndag i advent (den 3. nissember). Nærmere følger. Er der en julemand/kvinde gemt i dig, så giv os lige et praj.
 • ?
 1. Eventuelt:
 • Træer: Mathias og Lasse ser på de omtalte to træer.
 • Nye skilte med hundeposer laves, der hvor de mangler/er i stykker.
 • En TDC-box hælder skævt ved ”mosen”. TDC kontaktes med henblik på at få lavet den.

Referent: Olaf Hee