Referat bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Bigården d. 11/8-2022 kl. 19:00 Hos Mathias. 

Tim, Mathias, Karsten, Martin, Mads, Svend og Marie var tilstede

Loppemarked og sommerfest

Vi planlægge vejfest den 27/05-23

Hjertestarter

 Der er ikke noget nyt.

Legeplads.

Mathias undersøger om det er et lovkrav med eftersyn af legeplads.

Hjemmeside

Tim: Hjemmesiden er rykket fra one.com til mit eget servermiljø. One.com ville gerne have flere og flere penge for deres service, som blev dårligere og dårligere. Senest var der kun plads til 3 MB mails.
Tim har lavet et nyt system til håndtering af grundejere, det gamle var styret med excel ark og var meget uoverskueligt.

Grønt område.

Det er holdt pænt når jeg kigger forbi, er der nogen input til det? = Der er ingen input.
Bag ved bommen lige før magrethevej bliver græsset meget langt, jeg ved ikke om det er vores ansvar, måske en vil undersøge det med kommunens = Mads forsøger at samle et hold til “ oprydning”

Hundelorte skraldespande.

Tim-Det er sat i sving og ser ud til at køre godt.
Skal Rikke have en kurv? =  Mads finder en kurv til Rikke som tak for indsatsen.

Facebook

Karsten-Noget nyt her?

Lys på områderne

Martin indhenter tilbud på nye lamper/udskiftning.

Vej

TDC har haft afholdt et vejsyn allerede, og har glemt at indkalde grundejerforeningen.

Overdragelse af regnskab og status

Inden 1/9, skal alle grundejerne tjekkes i betalingsservice. Det er en læs navnet, se om det tjekker,
evt. ret det, proces.
Der er  delt rykkere ud til 2 grundejere for 2021-2022, den ene har betalt, den anden har ikke
betalt endnu.
Adgang til Bank
Tim og Marie.
Adgang til NemID
Tim – Er løst.
Adgang til Eboks
Tim – Er løst.

Børn leger skilt til Bigårdsvej

Martin undersøger pris.

Julefest den 27 november på det grønneområde

Indkøbsliste til julefest.
-Glögg.
-Slik til slikposer.
-Juletræ – Stjerne- lyskæder.
-Æbleskiver – Syltetøj – Flormelis.