Tilstede er Marie, Svend, Mathias, Martin, Karsten, Mads og Tim

Valg af Formand

Tim er valgt som formand

Valg af næstformand

Mathias er valgt som næstformand

Valg af kasserer

Marie er valgt som kasserer

Hundelorte Skraldespande

Rikke fra nummer 32 er valgt til håndtering af skraldespandene. Tim sørger for at skraldespanden flyttes og der indkøbes poser. Som et forsøg aftales det at kigge på muligheden for at ophænge poser til hundelorte også. Det i værksættes når den nye bestyrelse har adgang til foreningens konto.

Uddelegering af ansvarsområder

Hjertestarter

Karsten bliver ansvarlig for hjertestarteren.

Legeplads

Svend er ansvarlige for legepladsen.

Hjemmeside

Tim forslår at forsætte med håndtering af hjemmesiden.

Grønt område.

Svend har kontakt til Hjertebjerggaard. Det er en fælles indsats at holde øje med området.

Hundelorte skraldespande.

Tim står for ansvaret.

Facebook

Karsten står for ansvaret. Tim skaffer administrator rettighederne.

Lys på områderne

Martin Bliver ansvarlig for lys på vores områder.

Vej

Det bliver en fælles indsats, at holde øje med vej områderne.

Udskiftningen af lamper på det grønne område

Martin indhenter tilbud på nye lamper, som fremlægges for generalforsamlingen 2023 til godkendelse.

Overdragelse af regnskab og status

  • Regnskabet skal overdrages fra den gamle kasserer til den nye. Marie og Tim laver en aftale med den tidligere kasserer.
  • Digitalisering af regnskab i Dinero.

Adgang til Bank

Tim aftaler med den tidligere kasserer hvordan overdraglesen skal ske, og er samtidigt kontakt til Nordea. Tim og Marie skal have adgang.

Adgang til NemID

Tim skaffer NemId administrator rettighederne. Efterfølgende gives også adgang til Mathias, så vi undgår det er personbåret.

Adgang til Eboks

Tim sørger for adgang til Eboks.

Evt.

Det er aftalt at vi flytter kommunikation fra mails til messenger for at lette arbejdsgangen, og undgå mails der ryger i spam.

Det er aftalt at der arrangeres loppemarked d. 27/8, med en efterfølgende sommerfest.

Nye medlemmer skal bydes ordentlig velkommen af gurndejerforeningen, derfor i gang sættes et projekt herfor.

Næste møde er d. 11/8-22 hos Mathias.