Tilstede:

Kristina, Knud, Svend, Klaus og Tim

Dagsorden

Er fundet i orden og godkendt.

Hjertestarter

Siden sidst er hjertestarteren er efterset og fundet i orden.

Juletræstænding

Det aftales, at vi beslutter senere om det gennemføres og evt. på hvilke vilkår. (I lyset af den nuværende Corona situation).

Svend skaffer julegodte poser.

Vi har debatteret muligheden for en julemand internt i, men da det er svært at få en fra grundejerforeningen til at tag opgaven, så lejer vi en julemand udefra. Tim undersøger muligheden.

Foreningens økonomi

Økonomien ser meget sund ud. Der er 4 der ikke har betalt kontingent, der rykkes for betalingerne. En enkelt har betalt 2 gange og skal have penge tilbage.

GDPR

Der er udarbejdet oversigt over foreningens behandling af data, og det er drøftet om det er dækkene og fundet godkendt.

Grønt område

Der er udlagt fliser i hjørnet ved legepladsen, der mangler lidt arbejde som løses ASAP. Vi undersøger mulighederne for udlægning af barkflis.

Faldunderlager omkring legepladsen skal frigøres.

Der er indhentet tilbud på en sansegynge, det beløber sig til ca. 35.000, og det tages med på næste generelforsamling.

Næstemøde

Vi fastsætter en dato sidste i december, og mødet afholdes i januar.