Tilstede:

Kristina, Knud, Svend, Klaus og Tim

Dagsorden

Er godkendt.

Generelforsamling

Der fastsættes en dato: tirsdag d. 24/8-21.

Der sendes en invitation ud til stegt flæsk mm. Spisning kl 18:30 og mødet starter 19:00. Vi laver maden, drikkevarerne købes særskilt på dagen.

Alle bestyrelsesmedlemmerne er på valg.

Evt. i gangsætning af festudvalg.

Hjertestarter

Den har igen været i brug, og er blevet efterset.

Foreningens økonomi

Alt er i orden.

Grønt område

Området er efterset i forhold til beskæring. Såfremt hjertebjerggård ikke har tid til beskæring, kigger vi efter en anden havemand til opgaven.

Legeplads.

Muligheden udskiftning af gynge- hest/får undersøges.

Reparation af knivsnit i stige.

Knud indhenter tilbud på opsætning af sansegynge, og fremstillet som forslag på generelforsamling.

Der er opsat nye haveborde ved legepladsen. Yderligere et havebord bringes op på generelforsamlingen.

Antenneskur

Er blevet fjernet.

Evt.

Ingen ting.