Tilstede:

Kristina, Knud, Svend, Klaus og Tim

Dagsorden

Er godkendt, og sammenlagt med dagsorden fra 1-4-2020, som blev aflyst pga. Corona

Generel forsamling

Det aftales at vi ser tiden an frem mod øgning af forsamlingsantallet, men lægger op til at der afholdes generel forsamling i Juni / Juli.

Hjertestarter

Har ikke været i brug siden sidste møde.

Foreningens økonomi

Der er aflagt regnskab og foreningens revisor har underskrevet. Der er en sund økonomi i foreningen. Der ses en stigning på indestående, som skyldes manglende aktivitet pga. Corona, der igangsættes initiativer i foreningen på baggrund af dette.

Grønt område

Der indkøbes nye bænke (Knud er ansvarlig), og der kigges på mulighed for udbygning af gyngestativ.

Antenneskur

Er nu fjernet og derfor blot en saga.

Evt.