Tilstede:

Kristina, Knud, Svend, Klaus og Tim

Dagsorden

Er godkendt

Foreningens Økonomi

Alt ok, der er enkelte udeståender med foreningens medlemmer som ikke har betalt kontingent.

Juletræsfest

Knud køber et juletræ der opsættes med lys på. Juletræsfesten med julemanden aflyses så vi ikke smitter ham med Corona og han ikke kan komme til jul.

Hjertestarter

Der er lavet service på hjertestarteren og alt er i orden.

Grønt område

Lampen ved kæden virker ikke, Knud står for at udbedre. Der arbejdes videre på at lave en aftale med Hjerte bjerggård. Svend og Klaus laver en aftale med naboerne omkring vandbasinnet.

Antenneskur

Tim arbejder videre på at få Yousee i tale om renovering eller nedlægges af skuret.

Legepladsen

Der er kommet en henvendelse fra en dagplejer i området, som spørger om der kan sættes en gynge op til mindre børn. Vi undersøger muligheder for at gøre gyngestativet bredere og dermed kunne opsætte yderligere gynger.

Ophænget til gyngerne skal efterses, og evt. udskiftes.

Næste møde

Planlagt til d. 15/1-2021