Tilstede:

Kristina, Knud, Svend, Klaus og Tim

Dagsorden

Er godkendt

Generel forsamling

Knud undersøger mulighederne for lokale og herfra fastsættes datoen.

Hjertestarter

Der er kommet en ny mulighed for at fjernovervåge enheden, det undersøges nærmere.

Foreningen opfordres til tilmelde hjertestarteren til hjerteløber ordning.

Bestyrelsen vil gerne afholde et kursus i hjertestarteren for medlemmerne igen.

Foreningens økonomi

Økonomien vurderes god og sund.

Grønt område

Der skal laves en aftale om at havemanden fjernes ukrudt omkring på foreningens ansvarsområde, på de grønne områder. Herunder også sti-stykket mellem Ingridsvej og Magrethevej.

I samarbejde med hjerte bjerregård udarbejdes der udarbejdes en plan for vedligeholde.

Antenneskur

Tim forsøger at etablere kontakt på ny medblink på at få fjernet skuret.

Næste møde

Næste møde fastsættes når vi kender datoen for generalforsamlingen.