Tilstede

 • Kristina, Knud, Svend, Klaus og Tim
 • Gæste besøg fra Hanne, Kurt og Jan, som takkes for deres indsats i bestyrelsen med en bid brød.

Dagsorden

 • Er godkendt

Skuret på det grønne område

 • TDC har selv valgt at opsætte et stål skur til fremtidig brug, og vi kan derfor, når komponenterne er flytte rive det gamle skur ned. Det er uden omkostninger for foreningen.

Beskæring af træer og buske

 • Der er indgået ønske om beskæring af træer og buske omkring hesteskoen. Det er estimeret at der kommer til at koste 7500,- at udføre denne. Knud har bolden på i gang sætning.

Belysning

 • Lyset på det grønne område er i dårlig stand, og skal derfor udskiftes og ombygges til LED der på sigt vil give lavere omkostninger til drift.
 • Det udbedres når vejret bliver bedre.
 • Resterende udgift til dette er estimeret til 3000,-

Hjertestarter

 • Det var aftalt at der skulle tilbydes kursus til beboere i området, som ville gøre flere til i stand til at deltage i den livredende ordning. Desværre har det vist sig at ophører den liv redende indsats hos region Sjælland 1. april, og herefter overgår det til Hjerteløber ordningen.
 • Vi undersøger fortsat muligheden for et kursus i nyt regi.

Økonomi

 • Formanden og kassereren fremlagde regnskabet, og økonomien ser sund ud.

Generalforsamlingen

 • Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 6/5-2020, det er aftalt at Hanne Roos bestiller flæsk, og det afholdes vanen tro i forsamlingshuset i Ejby.
 • Næste møde blev fast til april.