Tilstede

 • Kristina, Knud, Svend og Tim

Dagsorden

 • Er godkendt

Status på foreningens økonomi

 • Regnskabet stemmer og økonomien er sund.
 • Der er pt. 4 parceller der er i restance.
 • Kristina udnævnes til at gøre opmærksom på restancerne overfor parcellerne ved at banke på og få en dialog om det.

Juletræsfest

 • Svend laver 50 slikposer
 • Kristina sender ud på Facebook
 • Knud sender ud på mail.
 • Knud henter juletræ og har også en fod dertil, desuden hænges der lys på.
 • Det vedtages i løbet af uge 47 hvem der skal være julemanden.
 • Kristina har borde til en lille bod.
 • Svend undersøger om han har termokasser ellers indkøbes termokasser til æbleskiver.
 • Tim indkøber
  – Pølsebakker
  – Bølgepapkrus
  – Flamingopapkrus
  – Teskeer
  – Gafler
  – Pebernødder
  – Brunkager
  – Syltetøj
  – Sukker
  – Æbleskiver ( 10 poser )
 • Kristina Køber Gløgl
 • Alle tager en kande kaffe med.
 • Det grønne område

  • Stierne gøres færdige inden vinter. Det koster 2500 pr. sti. Der mangler 6 stier.
  • Fejl på belysninger af det grønne område, er blevet rettet. Der er gravet kabel op mellem 2 lamper hvor fejlen var.
  • Det forventes at udgifterne til fejl udretning ligger på 5.000-6.000 kroner.
  • Det aftales at vi undersøger mulighederne renovering og overgang til LED., det forventes at det koster yderligere 5.000-6.000 kroner.

  Hjerterstarter

  • Der er lavet service på hjertestarten.
  • Tanja Ramgill har indvilget i, at organisere lokal 1. hjælpergruppe, tilsluttet regionen i Ringsted (Danmark Redderliv).

  Legeplads

  • Skader på klatrevæggen er udbedret jf. rapporten over legepladsen.

  Julefrokost / Næste bestyrelsesmøde

  • Det aftales at næste møde samt julefrokost for bestyrelsen ligger den. 17/1-2020 Kl. 18:05