Tilstede på mødet:

 • Fremmødte: Kristina, Knud, Jan og Tim
 • Afbud: Klaus

Dagsorden

 • Er godkendt

Hjertestarter

 • Status vedr. Hjertestarter
 • Den er installeret og alt virker.

Vedligeholdelses aftale

 • Opfølgning på serviceaftale inden underskrift. Der mangler et punkt omkring de-briefing i kontrakten. Knud undersøger.

Træning / uddannelse

 • Tim konkakter kursusbeviser.dk og undersøge om vi kan holde kursus gratis i egne lokaler.

Loppemarked

 • Evaluering: Det var hyggeligt.
 • Vi holder igen til næste år. Foreningens økonomi omkring loppemarkedet går næsten op med et lille underskud.
 • Skiltene fra loppemarkedet er opmagasineret hos Knud.

Foreningens økonomi

 • Der er kommet kontingenter og kassebeholdningen ser fin ud.
 • Debitorregisteret er opdateret så navnene stemmer med foreningens medlemmer.
 • Vi er enige om at lave likviditetsbudget, Kristina laver et udkast.

Grønt område

 • Hjertebjerregård er vendt tilbage med dato omkring færdiggørelse som ligger i oktober.
 • Tim Overtager kontakt til Hjertebjerregård.
 • VI arbejder på et tiltag til nedringning af ukrudt på stierne.

Antenneskur

 • Jan har kontaktet TDC omkring beplantningen rundt om antenne skuret.
 • Jan holder kontakten til TDC på foreningens vegne.
 • Der undersøges igen muligheden for et andet skur.

Legeplads

 • Knud har undersøgt muligheden for at de tidligere nævnte prioriteringer, men har endnu ikke fundet en prisbevidst løsning og arbejder derfor videre med det.

Hjemmeside

 • Tim færdiggør hjemmesiden.

Evt.

 • Jan trækker sig fra bestyrelsen fordi han fraflytter foreningen.
 • Næste møde fastsættes til d. 14/11-19 hos Knud