Mødedeltagere:

 • Tim Petersson;
 • Kristina Friis-Hansen;
 • Jan Thers;
 • Svend Mathiasen
 • Knud A. Hansen

Afbud:

 • Tina Borges
 • Klaus Engell

1 Ingen yderligere punkter til dagsordenen blev fremført

Hjertestarter

 • Installationen af hjertestarteren er fuldført som planlagt inden for det budgetteret beløb.
 • Vedrørende forsikring er der aftalt en All Risks forsikring med TRYG igennem agent Max Levig. Forsikringen er tegnet for en periode på 5 år for at opnå billigste pris kr 300,00 pr år. Normal pris kr 750,00 pr år.
 • Vedligeholdelsesaftale GULD  er betalt kr. 2350,00 pr år. Der fremsendte aftale er underskrevet idet de nævnte vilkår afviger fra det fremsendte salgsmateriale. First8 skal kontaktes.
 • Træning. Introkursus afholdt 25 juni med ca 30 deltagere. Der blev ytret stor tilfredshed fra deltagerene for præsentationen af First8 medarbejderen.
 • Yderligere kursuser skal planlægges efter sommerferie periode. Vi har tilbud fra hjerteforeningen Holbæk (gratis) og First8 (mod betaling)
 • Tim vil undersøge alternativ trænings tilbud.

Loppemarked. 

 • Det blev aftalt at afholde det årlige loppemarked d. 25. august i perioden, fra kl. 13:00 til 16:00.
 • Indbydelse bliver udsendt af Kristina som mail og på face book.
 • Svend og Jan arrangerer assistance til fremstilling af skilte
 • Tim foretager indkøb af drikkevarer
 • Jan arrangerer lån af borde og gasgrill.

Foreningens økonomi

 • Budget for næste år skal indeholde tidsplan for disponerede betalinger .

Grønt område.

 • Arealet bliver vedligeholdt som planlagt
 • Renovering af stiarealet mangler kun  de resterende tilslutningstier der vil blive udført efter indbetalinger af kontingent i Oktober.
 • Det blev aftalt at forsøge at fjerne de sporadiske selvsåede ukrudtsplanter i grus belægningen ved gasafbrænding Jan tilbyder at udlåne gasflaske og brænder. Forsøget foretages først når grus belægningen er gennemvåd efter et regnvejr.

Antenneskur.

 • Jan kontakter igen TDC, Dansk kabel TV, Yousee for at få skuret fjernet eller i det mindste vedligeholdt. Utallige kontakter til nævnte, har tidligere ikke resulteret i brugbare aftaler.
 • Det planlægges at foretage en randbeplantning rundt om skuret til efteråret som budgetteret.

Legeplads

 • KAH foretager udbedring af de ved eftersynet påviste mangler der må kategoriseres som 1’ prioritet
 • Udskiftning af beskyttelses slanger på gyngeophæng som beskrevet i reglementet
 • Fastgørelse af løst emne  på klatrevæg.
 • Resterende påviste mangler der kan kategoriseres som 2’ prioritet planlægges udbedret i efteråret

Bylauget

 • Bylauget er blevet informeret om foreningens forbehold vedrørende etablering af kondibane på foreningen fællesareal.
 • Bylauget forsøger at få kondibanen etableret i forbindelse med  Bramsnæsvig hallens parkeringsplads.

Hjemmeside

 • Tim har, uden held, forsøgt at få overdraget retten til domæne navnet, ved anmodning til den tidligere net administrator.
 • Vi afviser betaling for net domænet ved at spærre kreditkortet hvorfra betalingen bliver trukket
 • Tim igangsætter ny hjemmeside ved en alternativ udbyder.

Næste møde 3 september hos Jan Thers