Møde i Grundejerforeningen Bigården afholdt hos Knud 14/6 2017.

Gennemgang af referatet fra Generalforsamlingen :
Knud fortsætter som formand
Irene overtager Kasserer posten
Hanne fortsætter som sekretær
Jan er ansvarlig for de grønne områder
Affald : Jan kontakter den grundejer der har fyldt en stor bunke affald på G F område bag
Hesteskoen – dette skal fjernes.
Juletræ : Jan undersøger muligheden for et flot juletræ til det grønne område.
Hjertestarter : Jan og Knud kontakter andre grundejerforeninger ang. Hjertestarter. Jan kontakter
Trygfonden.
Vandbassin : Fors har renoveret dette.De kontaktes da der er hul i hegnet og dette er farligt for
børn m.m.
Vi ønsker Pigtråd omkring kanten. Jan undersøger dette. Gl. skilte fjernes af Knud.
Heste : Der rider Heste igennem det grønne område – Jan tager kontakt til Rideskolen.
Rotter : Det vrimler med rotter på Ingridsvej 76 der er hønsehold og gl. madaffald på grunden
!!.Dette er anmeldt til Kommunen .Jan kontakter.
Der udsendes referat fra Generalforsamlingen.
Hanne har lavet et velkomst brev til alle nye Beboer, vi trykker den korte udgave af vedtægterne
på bagsiden.
Osted Nettet har rettet henvendelse til Knud vedr. Antennemasten ang. leje/ køb af denne.Knud
kontakter You See og Stofa.
Nyt Møde : 19/9 19,30 hos Jan.
Ref. Hanne Roos.