Referat

Generalforsamling grundejerforeningen Bigården

Afholdt d. 17 maj 2017 i Ejby forsamlingshus.

 1. Dirigent: Leif Blom
 2. Formandens/bestyrelsens beretning:
 • Grønt område næsten færdigt, og godkendt. Hesteskoen etape 1 færdig, etape 2 (bag volden), gøres snarligt færdigt. Hvis ikke de ansvarlige selv fjerner deres haveaffald, vil det blive gjort på deres regning, af grundejerforeningen.
 • Der indkøbes et permanent juletræ, som vil blive plantet ved antennemasten.
 • Det brænde der blev ud af fældning, er blevet solgt for 500,- DKK og fremgår i regnskabet som bilag.
 • Affaldsspande næsten alle monteret, der mangler dog en.
 1. Regnskab til godkendelse:
 • Regnskab godkendt, der er dog nogle får regnefejl som vil blive rettet, dette blev gjort opmærksom af en af medlemmerne.
 • Drift af grønt område, skal ikke indgå under ”foryngelse af grønt område”, det er 2 separate poster.
 • Nedskrivning af legeplads, den har ikke en værdi ved salg.
 1. Forslag fra bestyrelsen:
 • Der vil blive indført ny regnskabsmetode, fra manuel bodføring til EDB styret bogføring.
 • Der vil være en intern revisor, der gennemgår regnskabet. (Niels B. Sørensen)
 • Der vil blive hentet et regnskabssystem ned, som ikke koster noget, så vi kan gå over til et EDB styret regnskab.
 • Ekstern revisor slettes fra forslag.
 • Plesner opsiges
 • Forslag godkendt.
 1. Forslag fra medlemmer:
 • Der ønskes at se et budget på de forskellige poster, så medlemmer og bestyrelsen har et bedre overblik over den kommende periode.
 1. Fastsættelse af kontingent:
 • Budget og kontingentsats godkendt.
 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
 • Nyt medlem: Jan Thers
 1. Valg af 1 suppleanter:
 • Svend Mathiesen.
 1. Valg af 2 revisorer.
 • Tanja Kilbæk Ramgil, Bigårdsvej 54
 • Niels B Sørensen
 • Der mangler derved at bliver valgt en kasser.
 • Medlemmer udtrådt: Orla Friis (suppleant), Maybritt Eriksen (kasser), Ib Mortensen (revisor).
 1. Eventuelt:
 • Der blev talt om at få en hjertestarter i området, evt. ved fælleshuset i lindelunden/bramsnæslund, derved kunne man spare lidt, hvis man var 2-3 grundejerforeninger fælles heri. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe til dette. Man talte også om, om det kunne være noget for bylavet at indgå i, evt. til omdeling af pjecer/information.
 • De gamle skraldespande vil blive sendt til storskrald, men kan dog afhentes gratis hos Knud, hvis man ønsker en ”ny” skraldespand.
 • Der var en kort orientering af vores fælles arrangement fra d. 10/9 hvor der blev vist lidt billeder.
 • Der ønskes fra et medlems side, at vi omdeler flyers ud, om vores fælles arrangementer, da ikke alle får vores mail, dette mener medlemmet vil give en større opbakning, og fremmøde.