• Afbud fra Kristina Friis.
 • Maybritt trækker sig fra bestyrelsen fra i dag som kasserer.
 • Regnskabet er klar.
 • Der er 55848,79 i kassen
 • Hesteskoen er færdig og bliver med tiden rigtig flot.

Indkøb af Juletræ:

 • Hjertebjerggård skal have 1300,00 og Kirkegård 8100,00 for et Juletræ.
 • Lasse Bigård har sendt en klage på at der er hønsehold flere steder,Knallertkørsel.Huse og haver ser forfærdelige ud flere steder.Bestyrelsen tar det til efterretning.

Legeplads:

 • Inspektion af legepladsen skal ske inden okt. Hanne tar sig af dette.

Kørepenge :

 • Vi vedtager at ved kørsel for foreningen får vi betaling efter Statens takster.

Økonomi :

 • Godkendt.Det Regnskabssystem vi har bibeholdes .Skal eller kan forlanges at det fremlægges 3 x årligt.
 • Referatet bliver fortsat kun udsendt til bestyrelsesmedlemmerne.
 • Debitor: 4 grundejer mangler at betale.
 • Adresseliste : Den er opdateret og ajourført
 • Nets : Knud får nøglen til Nem Id  af Susi.
 • Budget: 2017 / 2018 lavet frem til 2020
 • Regnskabsmappen gennemgåes. Der må ligge en skriftlig aftale på det grønne område fra
 • Hjertebjerggård.

Generalforsamling:

 • 17 maj 19,30 i Ejby Forsamlingshus .Indkaldelsen uddeles pr. brev.Knud,Hanne.
 • Gennemgang af dagsordenen: Formand Knud Hansen er på valg, modtager genvalg.
 • Irene Hørmann og Kristina Friis er ikke på valg.
 • Hanne Roos er på valg, modtager genvalg.
 • Kasserer Maybritt Eriksen modtager ikke genvalg.
 • Leif Blom har sagt ja til at være Dirigent.
 • Supp. Orla Friis modtager ikke genvalg.

Grønt område :Der skal ske en efterjustering af de nyplantede buske.

Eventuelt:

 • Juletræ indkøbes  som aftalt til Efteråret.
 • Hundepose stander er kommet op der mangler endnu en.Tømningen overtages af Hanne.
 • De gamle stander vil der blive sendt en mail ud om at de kan afhentes gratis.
 • Knud laver formandens beretning klar .Udsendes til bestyrelsen for godkendelse.
 • Storskrældsordning: Den eksisterende ordning ebber langsomt ud. Brev fra Hvalsø Grundejerforening ang. deres ordning. Vi vurderer at vi ikke har resurser til at deltage i dette.
 • Der indkøbes en Kurv til Maybritt for tak for hjælpen.
 • Alle må lægge hovedet i blød for emner til bestyrelsen.

Ref. Hanne Roos.