Referatet fra den ordinære generalforsamling kan hentes via dette link