Tilstede:

Marie, Kristina, Knud, Svend, Klaus og Tim

Dagsorden

Er godkendt

Generelforsamling

Af hensyn til GDPR er der ingen navne fra medlemmer i referatet fra generelforsamlingen.

Hjertestarter

Foreningen genoptager planlægningen af et hjertestarterkursus, som har været henlagt pga. covid-19.

Foreningens økonomi

De fleste grundejere har allerede betalt kontingent, ellers er der intet at bemærket.

Skraldespande til hundeaffald

Bestyrelsen har modtaget tilbud fra en grundejer om at hjemtage tømning af skraldespande til hundeaffald, til vedkommende. Forslaget er modtaget, og tages op når opgaven bliver ledig.

Grønt område

Svend tager en dialog med hjertebjerggård om beskæring af buske og evt. tilhørende træer på det grønne område – Det trænger.

Forsalget om at bruge petanque banen som grill område blev stemt ned til generelforsamlingen. Det vedtages derfor at den nedlægges. Der opføres biodiversitets område (Vild med vilje) i stedet for.

Klaus undersøger hvad et læs jord koster, og Tim kommer med riven.

Legepladsen

Knud indhenter forskellige priser på opsætning og indkøb af sansegynge.

Evt.

Tim kigger på håndtering af foreningens håndtering af GDPR.

Tim skriver udkast til brev til vandværket, omkring kalk i vandet.

Næstemøde

Der indkaldes til bestyrelsesmøde start november, datoen aftales nærmere senere.