Referat af bestyrelsesmøde 03-06-2020

Tilstede:

Kristina, Knud, Svend, Klaus og Tim

Dagsorden

Er godkendt, og sammenlagt med dagsorden fra 1-4-2020, som blev aflyst pga. Corona

Generel forsamling

Vi afventer yderligere meldinger omkring antallet af personer til forsamlinger før der fastsættes en dato.

Hjertestarter

Hjertestarten har igen været hentet til anvendelse. Den er igen placeret i skabet og er klar til anvendelse.

Vi skal ind i hjerteløber ordningen da ”Danmark redder liv” er blevet nedlagt. Vi afventer

Loppemarked

Pga. Corona situationen og manglende tilslutning tidligere aflyses det.

Foreningens økonomi

Sidste årsregnskab er afleveret og godkendt. Alt ok.

Vi forsøger at indkræve restance fra Bigårdsvej 38, som har været på tvangsauktion.

Grønt område

Der skal fælles nogen træer omkring det grønne område. Der udarbejdes en liste over strategiske træer.

Blommer træerne overfor regnvandsbassinet sviner på siten, og skal derfor fjernes.

Antenneskur

Vi afventer til næste bestyrelsesmøde hvor vidt indholdet af skuret bliver rykket og derfra om det kan nedtages.

Evt.

Knallert kørsel på stien er en tilbagevende udfordring. Vi forsøger at hæve kæden ved indkørsel til det grønne område for at se om det afhjælper det.

Der har været indgået klager over papegøjer, men bestyrelsen har ikke hjemmel jf. vedtægterne til at gøre indgreb.

Næste møde er planlagt til sidst i august.