Tilstede :

 • Jan
 • Knud,Irene
 • Kristina
 • Hanne
 • Svend
 • Kurt

Dagsorden

Økonomi:

 • Knud gennemgik det nye Økonomisystem – ved alle udbetalinger m.m. altid 2 underskrifter på.
 • Nets betaling tjekker Knud, har fået lavet en manual.
 • Nye beboer på Ingridsvej 12 .Hanne har afleveret Velkomstbrev samt Vedtægter.
 • Navn og mail er opdateret.

Grønt område :

 • Jan fortalte at ved hækklipning m.m. ”glemmer” man at rydde op og fjerne hækaffald.
 • Hanne og Knud forfatter et skriv som uddeles.
 • Knud og Jan har talt med grundejerne op til Hesteskoen.Den lille skov bag Hesteskoen er vores
 • Der skal ryddes op. Der ændres på bommene ud for Hesteskoen så der kan komme hængelås på.  Jan har modtaget et tilbud på 15,000 kr. for oprydning m.m.
 • Flere grundejere vil gerne have beskåret nogle vildt voksne træer ud mod stien
 • Bøgetræ ud for Big.44 fældes.
 • Der står 2 bøgetræer for enden af området hvoraf det ene er gået ud , dette fældes.
 • Der indhentes et samlet tilbud.

Petanquebanen :

 • Skal vedligeholdes ordentligt. Knud og Jan kigger på det.

Hesteskoen:

 • Der afsættes 2 timer til oprydning/lugning på volden af havemanden.

T V masten :

 • Gittermasten,hvad skal den ? Flere klager over den, den er ikke køn.! Jan undersøger sagen hos TDC/ You See.

Juletræ :

 • Jan Thers sponcerer en Nordmandsgran på ca  1,70m.  som plantes. Nye lyskæder indkøbes.

Hjertestarter :

 • Jan har talt med Bramsnæslund udstykningen. De vil gerne være med i samarbejdet. Jan gårvidere med dette.

Regnvands bassinet :

 • Det rotter i og omkring området. De kommer ud fra Force og renser op m.m.

Kontigentet :

 • Jan ønsker At sætte kontingentet op så vi ender på 1000,-  Dette tager vi op til GeneralForsamlingen.

Hunde høm Høm Stander :

 • Hanne ønsker opsætning af 2 nye Hunde høm høm stander ovre ved gærdet ind
 • Til Bramsnæslund udstykningen.Der er frygtelig mange hunde høm høm alle vegne.Jan snakker med Bramsnæslund, måske kan vi finde en fælles løsning.

 

Heste :

 • Det er forbudt at ride igennem området !

Parkering :

 • Der holder mange parkeret på vendepladserne,dette er til gene – men vi kan nok ikke gøre så meget.   

Legeplads :

 • Der skal foretages en  Eftersyns rapport , dette venter vi med til efter nytår.Vi laver et notat/
 • Rapportering ved hver udskiftning og samler dette i en mappe.
 • Borgermøde: Invitation til Borgermøde   vedr. Nabohjælp. Afholdes 12/10 kl 17,30 i Roskilde.

Hjertestarter :

 • Din Alarm skal downloades. Man anmoder om at blive medlem hos Din Alarm.

Loppemarked :

 • Succes,vi gentager næste år sidste søndag i August.Måske kan vi afslutte dagen med et Grill Arang.

Juletræ :

 • Tændes d. 3/12 2017 kl. 11.00  Gløgg og Æbleskiver m.m. indkøbes.

 

Nyt møde 25/10 kl. 20.00   hos Hanne og Kurt

Ref. Hanne Roos.